Europe


Iceland

Enter your dates and choose out of 1891 properties in Iceland! Book Now, Pay at the Hotel. Instant Email Confirmation

Guests 1
Adults
Children

More Destinations in Iceland

Popular regions, airports, cities, places of interest in Iceland

Reykjavík
458 hotels
Akureyri
124 hotels
Selfoss
70 hotels
Keflavík
59 hotels
Egilsstadir
46 hotels
Höfn
42 hotels
Hella
38 hotels
Kópavogur
37 hotels
Hafnarfjördur
30 hotels
Borgarnes
29 hotels
Stykkishólmur
28 hotels
Hvolsvöllur
26 hotels
Hveragerði
25 hotels
Húsavík
25 hotels
Vestmannaeyjar
23 hotels
Reykholt
23 hotels
Grundarfjordur
22 hotels
Vík
21 hotels
Seyðisfjörður
21 hotels
Laugar
20 hotels
Ísafjörður
19 hotels
Laugarvatn
18 hotels
Varmahlid
16 hotels
Myvatn
16 hotels
Akranes
15 hotels
Garðabær
14 hotels
Sauðárkrókur
13 hotels
Hvammstangi
13 hotels
Grindavík
13 hotels
Djúpivogur
13 hotels
Fludir
13 hotels
Patreksfjörður
12 hotels
Blönduós
12 hotels
Mosfellsbær
12 hotels
Dalvík
11 hotels
Vogar
9 hotels
Stokkseyri
9 hotels
Ólafsvík
9 hotels
Hólmavík
9 hotels
Búðardalur
9 hotels
Skogar
9 hotels
Aðaldalur
9 hotels
Haukadalur
8 hotels
Eyrarbakki
8 hotels
Þórshöfn
7 hotels
Siglufjörður
7 hotels
Flateyri
7 hotels
Eskifjörður
7 hotels
Breiðdalsvík
7 hotels
Laugaras
7 hotels
Úlfljótsvatn
6 hotels
Sandgerði
6 hotels
Reykholt
6 hotels
Neskaupstaður
6 hotels
Grenivík
6 hotels
Eyvindarhólar
6 hotels
Ölfus
6 hotels
Vopnafjörður
5 hotels
Súðavík
5 hotels
Ólafsfjörður
5 hotels
Skagaströnd
5 hotels
Hlíðarendi
5 hotels
Bifrost
5 hotels
Hellnar
5 hotels
Garður
5 hotels
Eiðar
5 hotels
Thingeyjarsveit
5 hotels
Blaskogabyggd
5 hotels
Húsafell
5 hotels
Fossatún
5 hotels
Hrífunes
5 hotels
Álftanes
5 hotels
Árnes
5 hotels
Kjalarnes
5 hotels
Minni-Borg
5 hotels
Þykkvibær
4 hotels
Skinnastaður
4 hotels
Raufarhöfn
4 hotels
Njarðvík
4 hotels
Kópasker
4 hotels
Hofsós
4 hotels
Hellissandur
4 hotels
Hallormsstaður
4 hotels
Einarsstaðir
4 hotels
Búrfell
4 hotels
Snæfellsbær
4 hotels
Godafoss
4 hotels
Heimaland
4 hotels
Úlfsstaðir
4 hotels
Veiðilundur
4 hotels
Vallanes
3 hotels
Tungufell
3 hotels
Þorlákshöfn
3 hotels
Svínavatn
3 hotels
Stafafell
3 hotels
Reykhólar
3 hotels
Leirá
3 hotels
Kálfafell
3 hotels
Holt
3 hotels
Hólmabæir
3 hotels
Hof
3 hotels
Hnjótur
3 hotels
Gardur
3 hotels
Drangsnes
3 hotels
Barð
3 hotels
Bær
3 hotels
Skálafell
3 hotels
Nesjum
3 hotels
Svalbarðseyri
3 hotels
Hellisholar
3 hotels
Sólheimar
3 hotels
Vegamót
3 hotels
Brautarholt
3 hotels
Talknafjordur
3 hotels
Ytri-Njarðvík
2 hotels
Úthlid
2 hotels
Vatnsnes
2 hotels
Þingeyri
2 hotels
Hrísey
2 hotels
Suðureyri
2 hotels
Stafholt
2 hotels
Staður
2 hotels
Skálholt
2 hotels
Saurbær
2 hotels
Saurbær
2 hotels
Sauðafell
2 hotels
Reynistaður
2 hotels
Rauðamelur
2 hotels
Laxamýri
2 hotels
Hvalsnes
2 hotels
Holt
2 hotels
Hofstaðir
2 hotels
Hnífsdalur
2 hotels
Hjalteyri
2 hotels
Hagi
2 hotels
Hafnir
2 hotels
Geysir
2 hotels
Gaulverjabær
2 hotels
Garðakauptún
2 hotels
Draflastaðir
2 hotels
Dísarstaðir
2 hotels
Búðir
2 hotels
Brjánslækur
2 hotels
Borgarhöfn
2 hotels
Bolungarvík
2 hotels
Bíldudalur
2 hotels
Thorsmork
2 hotels
Hali
2 hotels
Hraunvellir
2 hotels
Skeljabrekka
2 hotels
Staðarhús
2 hotels
Fjall
2 hotels
Mjóifjörður
2 hotels
Vatnsholt
2 hotels
Ásborgir
2 hotels
Steinar
2 hotels
Kiðjaberg
2 hotels
Ásgarður
2 hotels
Hörgsland
2 hotels
Storaborg
2 hotels
Gerdi
2 hotels
Laugarbakki
2 hotels
Bergþórshvoll
2 hotels
Birkimelur
2 hotels
Víðigerði
2 hotels
Kerlingarfjoll
2 hotels
Nefsholt
2 hotels
Seljaland
2 hotels
Stapi
2 hotels
Villingaholt
1 hotels
Víðirhóll
1 hotels
Víðidalstunga
1 hotels
Vaðlækir
1 hotels
Urðir
1 hotels
Þingvellir
1 hotels
Þingeyrar
1 hotels
Starmýri
1 hotels
Hauganes
1 hotels
Staðarbakki
1 hotels
Sleðbrjótur
1 hotels
Skeiðflötur
1 hotels
Skaftafell
1 hotels
Sæból
1 hotels
Reynivellir
1 hotels
Reynir
1 hotels
Núpur
1 hotels
Norðtunga
1 hotels
Lögmannshlíð
1 hotels
Látur
1 hotels
Lækjamót
1 hotels
Hnappavellir
1 hotels
Keldur
1 hotels
Kálfholt
1 hotels
Hvanneyri
1 hotels
Hvammur
1 hotels
Hvammur
1 hotels
Hvaleyri
1 hotels
Hrepphólar
1 hotels
Hólahvarf
1 hotels
Hólar
1 hotels
Hjarðarfell
1 hotels
Tungulending
1 hotels
Hagi
1 hotels
Goðdalir
1 hotels
Gilsbakki
1 hotels
Flatey
1 hotels
Fell
1 hotels
Aðalból
1 hotels
Breiðavík
1 hotels
Borðeyri
1 hotels
Berunes
1 hotels
Ásólfsskáli
1 hotels
Álafoss
1 hotels
Lindartún
1 hotels
Hítarneskot
1 hotels
Nesjavellir
1 hotels
Sprengisandur
1 hotels
Vogur
1 hotels
Brjansstadir
1 hotels
Gauksmyri
1 hotels
Laugarfell
1 hotels
Steig
1 hotels
Artun
1 hotels
Lindarbakki
1 hotels
Hólmur
1 hotels
Nýpugarðar
1 hotels
Leirubakki
1 hotels
Svartiskogur
1 hotels
Thorfinnsstadir
1 hotels
Lonkot
1 hotels
Nýp
1 hotels
Kirkjuból
1 hotels
Geirshlíð
1 hotels
Hraunbrún
1 hotels
Egilsa
1 hotels
Höfðatún
1 hotels
Grímsey
1 hotels
Langaholt
1 hotels
Steinsholt
1 hotels
Suður Hvoll
1 hotels
Hoffell
1 hotels
Hnaus
1 hotels
Stóri-Bakki
1 hotels
Stöng
1 hotels
Tumabrekka
1 hotels
Reykjarholl
1 hotels
Tradir
1 hotels
Böðvarsholt
1 hotels
Kjarnholt
1 hotels
Ásólfsstaðir
1 hotels
Karlsstaðir
1 hotels
Hömluholt
1 hotels
Hofgarðar
1 hotels
Hvammból
1 hotels
Skammidalur
1 hotels
Skálatjörn
1 hotels
Óbyggðasetur
1 hotels
Dalshöfdi
1 hotels
Hof i Vatnsdal
1 hotels
Foss a Sidu
1 hotels
Laugar
1 hotels
Ásgeirsstaðir
1 hotels
Gardakot
1 hotels
Brekkur
1 hotels
Djupavik
1 hotels
Keldudalur
1 hotels
Flagbjarnarholt
1 hotels
Thorgeirsstadir
1 hotels
Sodulsholt
1 hotels
Varmaland
1 hotels
Hjaltastadir
1 hotels
Laufas
1 hotels
Forsæti
1 hotels
Brekka
1 hotels
Husavik
1 hotels
Hagi
1 hotels
Kolkuós
1 hotels
Kuludalsa
1 hotels
Stóra-Sandfell
1 hotels
Stora Mork
1 hotels
Klængshóll
1 hotels
Mið-Mörk
1 hotels
Hrafnabjorg
1 hotels
Birkikinn
1 hotels
Arnarnes
1 hotels
Eyjolfsstadir
1 hotels
Geitaskard
1 hotels
Rjúpnavellir
1 hotels
Raudaberg
1 hotels
Lysudalur
1 hotels
Bjarkarholt
1 hotels
Giljaland
1 hotels
Hróarsstaðir
1 hotels
Borgir
1 hotels
Grund
1 hotels
Arabaer
1 hotels
Midhraun
1 hotels
Granastaðir
1 hotels
Kerhraun
1 hotels
Modrudalur
1 hotels
Varmahlíð
1 hotels
Hraunmörk
1 hotels
Stokksnes
1 hotels
Hrafnavellir
1 hotels
Drangar
1 hotels
Kvíabryggja
1 hotels
Gufunes
1 hotels

Top 100 Hotels in Iceland

Most popular hotels in Iceland based on reviews from real guests

No. Photos Property name Rooms Price from Reviews Rating City
1
Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel
Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel 
Keilisbraut 762, Keflavík
4 US$ 95 6105 8.2 Keflavík
2
The Base by Keflavik Airport
The Base by Keflavik Airport 
Valhallarbraut 756-757 Asbru, Keflavík
12 US$ 26 5566 8 Keflavík
3
The Capital-Inn
The Capital-Inn 
Sudurhlid 35D, Reykjavík
9 US$ 16 4012 7.2 Reykjavík
4
Fosshotel Glacier Lagoon
Fosshotel Glacier Lagoon 
Hnappavellir, Hnappavellir
4 US$ 208 3542 9 Hnappavellir
5
Airport Hotel Aurora Star
Airport Hotel Aurora Star 
Blikavöllur 2, Keflavík
6 US$ 145 3455 8.2 Keflavík
6
Fosshotel Nupar
Fosshotel Nupar 
Núpar, Kálfafell
3 US$ 176 3295 8.3 Kálfafell
7
Guesthouse Alex by Keflavik Airport 
Adalgata 60, Keflavík
5 US$ 119 3254 8 Keflavík
8
Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Icelandair Hotel Reykjavik Natura 
Nauthólsvegur 52, Reykjavík
9 US$ 113 2543 7.9 Reykjavík
9
Icelandair Hotel Vík
Icelandair Hotel Vík 
Klettsvegi 1-3, Vík
8 US$ 142 2170 8.3 Vík
10
Hof 1 Hotel
Hof 1 Hotel 
Hof 1, Austurhus, Hof
9 US$ 121 2126 7.5 Hof
11
Fosshotel Reykjavík
Fosshotel Reykjavík 
Þórunnartún 1, Reykjavík
5 US$ 189 2013 8.6 Reykjavík
12
City Park Hotel
City Park Hotel 
Hallarmúli 1, Reykjavík
11 US$ 133 2001 8.2 Reykjavík
13
Hotel Laki
Hotel Laki 
Efri-Vik, Kirkjubæjarklaustur
4 US$ 115 1897 8.3 Kirkjubæjarklaustur
14
Eyja Guldsmeden Hotel
Eyja Guldsmeden Hotel 
Brautarholt 10-14, Reykjavík
6 US$ 156 1894 9 Reykjavík
15
Hotel Hafnarfjall
Hotel Hafnarfjall 
Hafnarskógur, Borgarnes
8 US$ 99 1867 8.2 Borgarnes
16
Hotel Katla Hofdabrekka
Hotel Katla Hofdabrekka 
Hofdabrekka Road 1, Approx. 5 km East of Vik, Vík
5 US$ 140 1865 8.4 Vík
17
CenterHotel Midgardur
CenterHotel Midgardur 
Laugavegur 120, Reykjavík
3 US$ 268 1686 8.9 Reykjavík
18
Icelandair Hotel Reykjavik Marina
Icelandair Hotel Reykjavik Marina 
Myrargata 2, Reykjavík
13 US$ 119 1681 8.5 Reykjavík
19
CenterHotel Plaza
CenterHotel Plaza 
Adalstraeti 4, Reykjavík
7 US$ 189 1672 8.3 Reykjavík
20
Brim Hotel
Brim Hotel 
Skipholt 27, Reykjavík
9 US$ 88 1621 8.1 Reykjavík
21
Hotel Frón
Hotel Frón 
Laugavegur 22A, Reykjavík
6 US$ 132 1604 8 Reykjavík
22
Skuggi Hotel Reykjavík by Keahotels
Skuggi Hotel Reykjavík by Keahotels 
Hverfisgata 103, Reykjavík
3 US$ 206 1540 9 Reykjavík
23
22 Hill Hotel
22 Hill Hotel 
Brautarholt 22-24, Reykjavík
5 US$ 126 1521 8.2 Reykjavík
24
Hotel Orkin
Hotel Orkin 
Brautarholti 29, Reykjavík
5 US$ 228 1520 8.2 Reykjavík
25
4th Floor Hotel
4th Floor Hotel 
Laugavegur 101, Reykjavík
13 US$ 81 1507 7.1 Reykjavík
26
Borealis Hotel
Borealis Hotel 
Efri Brú, Úlfljótsvatn
8 US$ 115 1425 8.4 Úlfljótsvatn
27
Fosshotel Baron
Fosshotel Baron 
Barónsstíg 2-4, Reykjavík
6 US$ 337 1412 8.2 Reykjavík
28
Hotel Berg
Hotel Berg 
Bakkavegur 17, Keflavík
5 US$ 115 1410 9.1 Keflavík
29
Hotel Drangshlid
Hotel Drangshlid 
Drangshlid 1, Skogar
4 US$ 93 1367 7.9 Skogar
30
Hotel Jazz
Hotel Jazz 
Austurgata 13, Keflavík
3 US$ 110 1361 9.1 Keflavík
31
CenterHotel Arnarhvoll
CenterHotel Arnarhvoll 
Ingolfsstræti 1, Reykjavík
8 US$ 272 1349 8.3 Reykjavík
32
Fosshótel Rauðará
Fosshótel Rauðará 
Raudarárstígur 37, Reykjavík
6 US$ 168 1336 8 Reykjavík
33
Hotel Hella
Hotel Hella 
Thrudvangur 6, Hella
6 US$ 63 1315 8.1 Hella
34
Hótel Laxá
Hótel Laxá 
Olnbogaás, Myvatn
2 US$ 120 1284 9 Myvatn
35
Fosshótel Mývatn
Fosshótel Mývatn 
Grímsstaðir, Myvatn
5 US$ 145 1273 9.2 Myvatn
36
Puffin Hotel Vík
Puffin Hotel Vík 
Víkurbraut 26, Vík
6 US$ 175 1273 8.1 Vík
37
Hotel Framnes
Hotel Framnes 
Nesvegur 8, Grundarfjordur
4 US$ 142 1273 7.7 Grundarfjordur
38
Litli Geysir Hotel
Litli Geysir Hotel 
Geysir, Haukadalur
4 US$ 95 1249 9 Haukadalur
39
Hotel Ódinsvé
Hotel Ódinsvé 
Thorsgata 1, Reykjavík
7 US$ 102 1238 8.6 Reykjavík
40
North Star Hotel Staðarflöt
North Star Hotel Staðarflöt 
Staðarflöt, Staður
4 US$  1209 7.7 Staður
41
Storm Hotel by Keahotels
Storm Hotel by Keahotels 
Thórunnartún 4, Reykjavík
3 US$ 165 1200 8.9 Reykjavík
42
The Swan House – Reykjavik Apartments
The Swan House – Reykjavik Apartments 
Vatnsstígur 11, Reykjavík
6 US$ 174 1185 9.1 Reykjavík
43
Northern Light Inn
Northern Light Inn 
Nordurljósavegur 1, Grindavík
4 US$ 398 1175 8.9 Grindavík
44
Hotel Keilir by Keflavik Airport
Hotel Keilir by Keflavik Airport 
Hafnargata 37, Keflavík
8 US$ 82 1151 7.2 Keflavík
45
Metropolitan Hotel
Metropolitan Hotel 
Ranargata 4A, Reykjavík
4 US$ 68 1137 6.4 Reykjavík
46
Hótel Skógafoss
Hótel Skógafoss 
Skógar, Skogar
4 US$ 129 1134 8.3 Skogar
47
Hotel Jökull
Hotel Jökull 
Nesjum, Höfn
6 US$ 129 1132 8.3 Höfn
48
Grand Hotel Reykjavík
Grand Hotel Reykjavík 
Sigtún 38, Reykjavík
9 US$ 241 1128 8.3 Reykjavík
49
Hotel Húni
Hotel Húni 
Húnavellir, Blönduós
7 US$ 61 1110 8.4 Blönduós
50
Room With A View Apartment Hotel
Room With A View Apartment Hotel 
Laugavegur 18, Reykjavík
10 US$ 109 1059 8.7 Reykjavík
51
Hotel Skaftafell
Hotel Skaftafell 
Freysnesi, Skaftafell
3 US$ 166 1029 8 Skaftafell
52
105 - A Townhouse Hotel
105 - A Townhouse Hotel 
1 Háteigsvegur, Reykjavík
7 US$ 287 1027 9.2 Reykjavík
53
Hótel Geirland
Hótel Geirland 
Geirland, Kirkjubæjarklaustur
4 US$ 127 1009 8.7 Kirkjubæjarklaustur
54
Hotel Gullfoss
Hotel Gullfoss 
Brattholt, Tungufell
2 US$ 123 971 9.1 Tungufell
55
Fosshotel Lind
Fosshotel Lind 
Raudararstigur 18, Reykjavík
3 US$ 120 960 8.1 Reykjavík
56
100 Iceland Hotel
100 Iceland Hotel 
Laugavegur 100, Reykjavík
5 US$ 88 955 7.2 Reykjavík
57
Hótel Laugarbakki
Hótel Laugarbakki 
Laugarbakki, Laugarbakki
6 US$ 106 939 8.7 Laugarbakki
58
Geo Hótel Grindavík
Geo Hótel Grindavík 
Víkurbraut 58, Grindavík
3 US$ 98 914 8.8 Grindavík
59
Fosshótel Vatnajökull
Fosshótel Vatnajökull 
Hornafjördur, Lindarbakki
4 US$ 145 902 8.7 Lindarbakki
60
Icelandair Hotel Klaustur
Icelandair Hotel Klaustur 
Klausturvegur 6, Kirkjubæjarklaustur
4 US$ 93 892 8.2 Kirkjubæjarklaustur
61
Hotel Kanslarinn
Hotel Kanslarinn 
Dynskálar 10c, Hella
5 US$ 85 891 8.5 Hella
62
Stracta Hotel Hella
Stracta Hotel Hella 
Hella, Hella
6 US$ 131 888 8.4 Hella
63
Icelandair Hotel Akureyri
Icelandair Hotel Akureyri 
Thingvallastraeti 23, Akureyri
9 US$ 94 866 8.7 Akureyri
64
Hotel Hvolsvollur
Hotel Hvolsvollur 
Hlíðarvegur 7-11, Hvolsvöllur
4 US$ 86 863 8.3 Hvolsvöllur
65
Hótel Borgarnes
Hótel Borgarnes 
Egilsgata 12 -16, Borgarnes
6 US$ 115 846 8.2 Borgarnes
66
Hótel Sveinbjarnargerdi
Hótel Sveinbjarnargerdi 
Sveinbjarnagerdi 2, Akureyri
5 US$  828 8.6 Akureyri
67
Nordurey Hotel City Garden
Nordurey Hotel City Garden 
Hrísateigur 14, Reykjavík
5 US$ 142 808 8.6 Reykjavík
68
Hotel Skogar
Hotel Skogar 
Skógarfoss, Skogar
5 US$ 91 802 9 Skogar
69
Fosshotel Hellnar
Fosshotel Hellnar 
Brekkubær, Hellnar
4 US$  798 8.7 Hellnar
70
Icelandair Hotel Hamar
Icelandair Hotel Hamar 
Borganes, Borgarnes
6 US$ 101 787 9 Borgarnes
71
Hotel Viking
Hotel Viking 
Fjorukrain - Viking Village, Strandgata 55, Hafnarfjordur, Hafnarfjördur
5 US$ 146 780 7.8 Hafnarfjördur
72
Grimur Hotel
Grimur Hotel 
Efstaland 26, 2nd floor, Reykjavík
4 US$ 97 779 8.7 Reykjavík
73
Arnarstapi Hotel
Arnarstapi Hotel 
Arnarstapi, Snæfellsbær
6 US$ 282 770 8.8 Snæfellsbær
74
Reykjavik Residence Apartment Hotel
Reykjavik Residence Apartment Hotel 
Hverfisgata 45, Reykjavík
10 US$ 107 767 9 Reykjavík
75
Hotel Akureyri
Hotel Akureyri 
Hafnarstræti 67, Akureyri
3 US$ 108 766 8.5 Akureyri
76
Fossatún Country Hotel
Fossatún Country Hotel 
Fossatún, Fossatún
4 US$ 86 766 9.2 Fossatún
77
Hotel Kjarnalundur
Hotel Kjarnalundur 
Kjarnalundur, Akureyri
7 US$ 70 756 8.6 Akureyri
78
Hotel Reykjavík Centrum
Hotel Reykjavík Centrum 
Adalstræti 16, Reykjavík
5 US$ 237 755 8.7 Reykjavík
79
ION Adventure Hotel
ION Adventure Hotel 
Nesjavellir, Nesjavellir
3 US$ 531 753 8 Nesjavellir
80
Hotel Smyrlabjörg
Hotel Smyrlabjörg 
Smyrlabjörg, Skálafell
3 US$ 189 748 8.5 Skálafell
81
Icelandair Hotel Herad
Icelandair Hotel Herad 
Miðvangur 5-7, Egilsstadir
3 US$ 105 745 8.8 Egilsstadir
82
Fosshotel Husavik
Fosshotel Husavik 
Husavik, Húsavík
5 US$ 119 743 9 Húsavík
83
T10 Hotel Iceland
T10 Hotel Iceland 
Trönuhraun 10, Hafnarfjördur
4 US$ 65 714 8.3 Hafnarfjördur
84
Hótel Fransiskus Stykkishólmi
Hótel Fransiskus Stykkishólmi 
Austurgata 7, Stykkishólmur
4 US$ 80 705 8.9 Stykkishólmur
85
Reykjavik Lights Hotel by Keahotels
Reykjavik Lights Hotel by Keahotels 
Sudurlandsbraut 12, Reykjavík
5 US$ 228 695 8.4 Reykjavík
86
Alda Hotel Reykjavík
Alda Hotel Reykjavík 
Laugavegur 66, Reykjavík
10 US$ 137 679 8.9 Reykjavík
87
Nordurey Hotel Reykjavik Road
Nordurey Hotel Reykjavik Road 
Reykjavikurvegur 72, Hafnarfjördur
5 US$ 63 640 8 Hafnarfjördur
88
Hotel Edda Skogar
Hotel Edda Skogar 
Skógum, Skogar
4 US$  623 6.6 Skogar
89
Hotel Nordurland by Keahotels
Hotel Nordurland by Keahotels 
Geislagata 7, Akureyri
5 US$ 67 601 8.6 Akureyri
90
Hotel Höfn
Hotel Höfn 
Vikurbraut 20, Höfn
4 US$ 130 599 8.3 Höfn
91
Hilton Reykjavik Nordica
Hilton Reykjavik Nordica 
Sudurlandsbraut 2, Reykjavík
10 US$ 149 589 8 Reykjavík
92
CenterHotel Skjaldbreid
CenterHotel Skjaldbreid 
Laugavegur 16, Reykjavík
6 US$ 138 579 8.1 Reykjavík
93
Welcome Hotel Hellissandur
Welcome Hotel Hellissandur 
Klettsbúð 9, Hellissandur
4 US$  572 7.5 Hellissandur
94
Hótel Valaskjálf
Hótel Valaskjálf 
Skógarlönd 6, Egilsstadir
4 US$ 80 565 8.1 Egilsstadir
95
River Hotel
River Hotel 
Þykkvabæjarvegur, Hella, South, Hella
3 US$ 107 562 9.3 Hella
96
Volcano Hotel
Volcano Hotel 
Ketilsstadaskóli, Ketilsstaðaskóli
5 US$  560 9.1 Ketilsstaðaskóli
97
Sel - Hótel Mývatn
Sel - Hótel Mývatn 
Skútustaðir , Myvatn
4 US$ 105 557 8.8 Myvatn
98
North Star Hotel Olafsvik
North Star Hotel Olafsvik 
Olafsbraut 20, Ólafsvík
3 US$ 88 548 7 Ólafsvík
99
Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavík
Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavík 
Hagatorg, Reykjavík
4 US$ 151 542 7 Reykjavík
100
Hotel Kea by Keahotels
Hotel Kea by Keahotels 
Hafnarstraeti 87-89, Akureyri
6 US$ 108 541 8.5 Akureyri

Iceland Travel Guide

Travelling to Iceland and no idea what to visit? Our travel guide will help you find the best attractions in Iceland you should not miss during your visit

  • Eat & Drink
  • Hotels
  • Shops
  • Nightlife
  • Events
  • Fitness