Europe


Iceland

Enter your dates and choose out of 1792 properties in Iceland! Book Now, Pay at the Hotel. Instant Email Confirmation

Guests 1
Adults
Children

More Destinations in Iceland

Popular regions, airports, cities, places of interest in Iceland

Reykjavík
458 hotels
Akureyri
124 hotels
Selfoss
70 hotels
Keflavík
59 hotels
Egilsstadir
46 hotels
Höfn
42 hotels
Hella
38 hotels
Kópavogur
37 hotels
Hafnarfjördur
30 hotels
Borgarnes
29 hotels
Stykkishólmur
28 hotels
Hvolsvöllur
26 hotels
Hveragerði
25 hotels
Húsavík
25 hotels
Vestmannaeyjar
23 hotels
Reykholt
23 hotels
Grundarfjordur
22 hotels
Vík
21 hotels
Seyðisfjörður
21 hotels
Laugar
20 hotels
Ísafjörður
19 hotels
Laugarvatn
18 hotels
Varmahlid
16 hotels
Myvatn
16 hotels
Akranes
15 hotels
Garðabær
14 hotels
Sauðárkrókur
13 hotels
Hvammstangi
13 hotels
Grindavík
13 hotels
Djúpivogur
13 hotels
Fludir
13 hotels
Patreksfjörður
12 hotels
Blönduós
12 hotels
Mosfellsbær
12 hotels
Dalvík
11 hotels
Vogar
9 hotels
Stokkseyri
9 hotels
Ólafsvík
9 hotels
Hólmavík
9 hotels
Búðardalur
9 hotels
Skogar
9 hotels
Aðaldalur
9 hotels
Haukadalur
8 hotels
Eyrarbakki
8 hotels
Þórshöfn
7 hotels
Siglufjörður
7 hotels
Flateyri
7 hotels
Eskifjörður
7 hotels
Breiðdalsvík
7 hotels
Laugaras
7 hotels
Úlfljótsvatn
6 hotels
Sandgerði
6 hotels
Reykholt
6 hotels
Neskaupstaður
6 hotels
Grenivík
6 hotels
Eyvindarhólar
6 hotels
Ölfus
6 hotels
Vopnafjörður
5 hotels
Súðavík
5 hotels
Ólafsfjörður
5 hotels
Skagaströnd
5 hotels
Hlíðarendi
5 hotels
Bifrost
5 hotels
Hellnar
5 hotels
Garður
5 hotels
Eiðar
5 hotels
Thingeyjarsveit
5 hotels
Blaskogabyggd
5 hotels
Húsafell
5 hotels
Fossatún
5 hotels
Hrífunes
5 hotels
Álftanes
5 hotels
Árnes
5 hotels
Kjalarnes
5 hotels
Minni-Borg
5 hotels
Þykkvibær
4 hotels
Skinnastaður
4 hotels
Raufarhöfn
4 hotels
Njarðvík
4 hotels
Kópasker
4 hotels
Hofsós
4 hotels
Hellissandur
4 hotels
Hallormsstaður
4 hotels
Einarsstaðir
4 hotels
Búrfell
4 hotels
Snæfellsbær
4 hotels
Godafoss
4 hotels
Heimaland
4 hotels
Úlfsstaðir
4 hotels
Veiðilundur
4 hotels
Vallanes
3 hotels
Tungufell
3 hotels
Þorlákshöfn
3 hotels
Svínavatn
3 hotels
Stafafell
3 hotels
Reykhólar
3 hotels
Leirá
3 hotels
Kálfafell
3 hotels
Holt
3 hotels
Hólmabæir
3 hotels
Hof
3 hotels
Hnjótur
3 hotels
Gardur
3 hotels
Drangsnes
3 hotels
Barð
3 hotels
Bær
3 hotels
Skálafell
3 hotels
Nesjum
3 hotels
Svalbarðseyri
3 hotels
Hellisholar
3 hotels
Sólheimar
3 hotels
Vegamót
3 hotels
Brautarholt
3 hotels
Talknafjordur
3 hotels
Ytri-Njarðvík
2 hotels
Úthlid
2 hotels
Vatnsnes
2 hotels
Þingeyri
2 hotels
Hrísey
2 hotels
Suðureyri
2 hotels
Stafholt
2 hotels
Staður
2 hotels
Skálholt
2 hotels
Saurbær
2 hotels
Saurbær
2 hotels
Sauðafell
2 hotels
Reynistaður
2 hotels
Rauðamelur
2 hotels
Laxamýri
2 hotels
Hvalsnes
2 hotels
Holt
2 hotels
Hofstaðir
2 hotels
Hnífsdalur
2 hotels
Hjalteyri
2 hotels
Hagi
2 hotels
Hafnir
2 hotels
Geysir
2 hotels
Gaulverjabær
2 hotels
Garðakauptún
2 hotels
Draflastaðir
2 hotels
Dísarstaðir
2 hotels
Búðir
2 hotels
Brjánslækur
2 hotels
Borgarhöfn
2 hotels
Bolungarvík
2 hotels
Bíldudalur
2 hotels
Thorsmork
2 hotels
Hali
2 hotels
Hraunvellir
2 hotels
Skeljabrekka
2 hotels
Staðarhús
2 hotels
Fjall
2 hotels
Mjóifjörður
2 hotels
Vatnsholt
2 hotels
Ásborgir
2 hotels
Steinar
2 hotels
Kiðjaberg
2 hotels
Ásgarður
2 hotels
Hörgsland
2 hotels
Storaborg
2 hotels
Gerdi
2 hotels
Laugarbakki
2 hotels
Bergþórshvoll
2 hotels
Birkimelur
2 hotels
Víðigerði
2 hotels
Kerlingarfjoll
2 hotels
Nefsholt
2 hotels
Seljaland
2 hotels
Stapi
2 hotels
Villingaholt
1 hotels
Víðirhóll
1 hotels
Víðidalstunga
1 hotels
Vaðlækir
1 hotels
Urðir
1 hotels
Þingvellir
1 hotels
Þingeyrar
1 hotels
Starmýri
1 hotels
Hauganes
1 hotels
Staðarbakki
1 hotels
Sleðbrjótur
1 hotels
Skeiðflötur
1 hotels
Skaftafell
1 hotels
Sæból
1 hotels
Reynivellir
1 hotels
Reynir
1 hotels
Núpur
1 hotels
Norðtunga
1 hotels
Lögmannshlíð
1 hotels
Látur
1 hotels
Lækjamót
1 hotels
Hnappavellir
1 hotels
Keldur
1 hotels
Kálfholt
1 hotels
Hvanneyri
1 hotels
Hvammur
1 hotels
Hvammur
1 hotels
Hvaleyri
1 hotels
Hrepphólar
1 hotels
Hólahvarf
1 hotels
Hólar
1 hotels
Hjarðarfell
1 hotels
Tungulending
1 hotels
Hagi
1 hotels
Goðdalir
1 hotels
Gilsbakki
1 hotels
Flatey
1 hotels
Fell
1 hotels
Aðalból
1 hotels
Breiðavík
1 hotels
Borðeyri
1 hotels
Berunes
1 hotels
Ásólfsskáli
1 hotels
Álafoss
1 hotels
Lindartún
1 hotels
Hítarneskot
1 hotels
Nesjavellir
1 hotels
Sprengisandur
1 hotels
Vogur
1 hotels
Brjansstadir
1 hotels
Gauksmyri
1 hotels
Laugarfell
1 hotels
Steig
1 hotels
Artun
1 hotels
Lindarbakki
1 hotels
Hólmur
1 hotels
Nýpugarðar
1 hotels
Leirubakki
1 hotels
Svartiskogur
1 hotels
Thorfinnsstadir
1 hotels
Lonkot
1 hotels
Nýp
1 hotels
Kirkjuból
1 hotels
Geirshlíð
1 hotels
Hraunbrún
1 hotels
Egilsa
1 hotels
Höfðatún
1 hotels
Grímsey
1 hotels
Langaholt
1 hotels
Steinsholt
1 hotels
Suður Hvoll
1 hotels
Hoffell
1 hotels
Hnaus
1 hotels
Stóri-Bakki
1 hotels
Stöng
1 hotels
Tumabrekka
1 hotels
Reykjarholl
1 hotels
Tradir
1 hotels
Böðvarsholt
1 hotels
Kjarnholt
1 hotels
Ásólfsstaðir
1 hotels
Karlsstaðir
1 hotels
Hömluholt
1 hotels
Hofgarðar
1 hotels
Hvammból
1 hotels
Skammidalur
1 hotels
Skálatjörn
1 hotels
Óbyggðasetur
1 hotels
Dalshöfdi
1 hotels
Hof i Vatnsdal
1 hotels
Foss a Sidu
1 hotels
Laugar
1 hotels
Ásgeirsstaðir
1 hotels
Gardakot
1 hotels
Brekkur
1 hotels
Djupavik
1 hotels
Keldudalur
1 hotels
Flagbjarnarholt
1 hotels
Thorgeirsstadir
1 hotels
Sodulsholt
1 hotels
Varmaland
1 hotels
Hjaltastadir
1 hotels
Laufas
1 hotels
Forsæti
1 hotels
Brekka
1 hotels
Husavik
1 hotels
Hagi
1 hotels
Kolkuós
1 hotels
Kuludalsa
1 hotels
Stóra-Sandfell
1 hotels
Stora Mork
1 hotels
Klængshóll
1 hotels
Mið-Mörk
1 hotels
Hrafnabjorg
1 hotels
Birkikinn
1 hotels
Arnarnes
1 hotels
Eyjolfsstadir
1 hotels
Geitaskard
1 hotels
Rjúpnavellir
1 hotels
Raudaberg
1 hotels
Lysudalur
1 hotels
Bjarkarholt
1 hotels
Giljaland
1 hotels
Hróarsstaðir
1 hotels
Borgir
1 hotels
Grund
1 hotels
Arabaer
1 hotels
Midhraun
1 hotels
Granastaðir
1 hotels
Kerhraun
1 hotels
Modrudalur
1 hotels
Varmahlíð
1 hotels
Hraunmörk
1 hotels
Stokksnes
1 hotels
Hrafnavellir
1 hotels
Drangar
1 hotels
Kvíabryggja
1 hotels
Gufunes
1 hotels

Top 100 Hotels in Iceland

Most popular hotels in Iceland based on reviews from real guests

No. Photos Property name Rooms Price from Reviews Rating City
1
Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel
Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel 
Keilisbraut 762, Keflavík
4 US$ 75 6174 8.2 Keflavík
2
The Base by Keflavik Airport
The Base by Keflavik Airport 
Valhallarbraut 756-757 Asbru, Keflavík
14 US$ 27 5671 8 Keflavík
3
The Capital-Inn
The Capital-Inn 
Sudurhlid 35D, Reykjavík
9 US$ 20 3939 7.2 Reykjavík
4
Fosshotel Glacier Lagoon
Fosshotel Glacier Lagoon 
Hnappavellir, Hnappavellir
4 US$ 205 3666 9 Hnappavellir
5
Fosshotel Nupar
Fosshotel Nupar 
Núpar, Kálfafell
3 US$ 125 3326 8.3 Kálfafell
6
Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Icelandair Hotel Reykjavik Natura 
Nauthólsvegur 52, Reykjavík
9 US$ 115 2688 8 Reykjavík
7
Icelandair Hotel Vík
Icelandair Hotel Vík 
Klettsvegi 1-3, Vík
8 US$ 114 2206 8.3 Vík
8
Hof 1 Hotel
Hof 1 Hotel 
Hof 1, Austurhus, Hof
9 US$ 115 2138 7.5 Hof
9
City Park Hotel
City Park Hotel 
Hallarmúli 1, Reykjavík
9 US$ 168 2074 8.2 Reykjavík
10
Fosshotel Reykjavík
Fosshotel Reykjavík 
Þórunnartún 1, Reykjavík
5 US$ 150 2028 8.7 Reykjavík
11
Hotel Katla Hofdabrekka
Hotel Katla Hofdabrekka 
Hofdabrekka Road 1, Approx. 5 km East of Vik, Vík
5 US$ 138 1950 8.4 Vík
12
CenterHotel Midgardur
CenterHotel Midgardur 
Laugavegur 120, Reykjavík
3 US$ 173 1947 8.9 Reykjavík
13
Hotel Laki
Hotel Laki 
Efri-Vik, Kirkjubæjarklaustur
4 US$ 154 1919 8.4 Kirkjubæjarklaustur
14
Eyja Guldsmeden Hotel
Eyja Guldsmeden Hotel 
Brautarholt 10-14, Reykjavík
6 US$ 154 1891 9 Reykjavík
15
Hotel Hafnarfjall
Hotel Hafnarfjall 
Hafnarskógur, Borgarnes
8 US$ 92 1851 8.2 Borgarnes
16
CenterHotel Plaza
CenterHotel Plaza 
Adalstraeti 4, Reykjavík
7 US$ 108 1772 8.3 Reykjavík
17
Brim Hotel
Brim Hotel 
Skipholt 27, Reykjavík
9 US$ 82 1654 8.1 Reykjavík
18
Hotel Frón
Hotel Frón 
Laugavegur 22A, Reykjavík
6 US$ 139 1587 8.3 Reykjavík
19
Skuggi Hotel Reykjavík by Keahotels
Skuggi Hotel Reykjavík by Keahotels 
Hverfisgata 103, Reykjavík
3 US$ 180 1580 9 Reykjavík
20
Borealis Hotel
Borealis Hotel 
Efri Brú, Úlfljótsvatn
8 US$ 59 1525 8.4 Úlfljótsvatn
21
4th Floor Hotel
4th Floor Hotel 
Laugavegur 101, Reykjavík
13 US$ 141 1505 7 Reykjavík
22
22 Hill Hotel
22 Hill Hotel 
Brautarholt 22-24, Reykjavík
5 US$ 94 1504 8.2 Reykjavík
23
Hotel Orkin
Hotel Orkin 
Brautarholti 29, Reykjavík
5 US$ 134 1484 8.2 Reykjavík
24
CenterHotel Arnarhvoll
CenterHotel Arnarhvoll 
Ingolfsstræti 1, Reykjavík
8 US$ 136 1455 8.3 Reykjavík
25
Fosshotel Baron
Fosshotel Baron 
Barónsstíg 2-4, Reykjavík
6 US$ 122 1425 8.2 Reykjavík
26
Hotel Berg
Hotel Berg 
Bakkavegur 17, Keflavík
5 US$ 146 1421 9.1 Keflavík
27
Hotel Hella
Hotel Hella 
Thrudvangur 6, Hella
6 US$ 83 1370 8.2 Hella
28
Hotel Jazz
Hotel Jazz 
Austurgata 13, Keflavík
3 US$ 118 1358 9.1 Keflavík
29
Hótel Laxá
Hótel Laxá 
Olnbogaás, Myvatn
2 US$ 104 1346 9.1 Myvatn
30
Fosshótel Rauðará
Fosshótel Rauðará 
Raudarárstígur 37, Reykjavík
6 US$ 106 1322 8 Reykjavík
31
Litli Geysir Hotel
Litli Geysir Hotel 
Geysir, Haukadalur
4 US$ 94 1294 9.1 Haukadalur
32
Hotel Drangshlid
Hotel Drangshlid 
Drangshlid 1, Skogar
4 US$ 92 1286 7.9 Skogar
33
Fosshótel Mývatn
Fosshótel Mývatn 
Grímsstaðir, Myvatn
5 US$ 143 1283 9.2 Myvatn
34
Hotel Framnes
Hotel Framnes 
Nesvegur 8, Grundarfjordur
4 US$ 142 1273 7.7 Grundarfjordur
35
Puffin Hotel Vík
Puffin Hotel Vík 
Víkurbraut 26, Vík
6 US$ 173 1271 8.1 Vík
36
105 - A Townhouse Hotel
105 - A Townhouse Hotel 
1 Háteigsvegur, Reykjavík
7 US$ 101 1235 9.2 Reykjavík
37
The Swan House – Reykjavik Apartments
The Swan House – Reykjavik Apartments 
Vatnsstígur 11, Reykjavík
6 US$ 185 1211 9.1 Reykjavík
38
North Star Hotel Staðarflöt
North Star Hotel Staðarflöt 
Staðarflöt, Staður
4 US$ 78 1211 7.7 Staður
39
Northern Light Inn
Northern Light Inn 
Nordurljósavegur 1, Grindavík
4 US$ 240 1192 8.9 Grindavík
40
Hotel Ódinsvé
Hotel Ódinsvé 
Thorsgata 1, Reykjavík
7 US$ 163 1181 8.6 Reykjavík
41
Storm Hotel by Keahotels
Storm Hotel by Keahotels 
Thórunnartún 4, Reykjavík
3 US$ 181 1163 8.9 Reykjavík
42
Grand Hotel Reykjavík
Grand Hotel Reykjavík 
Sigtún 38, Reykjavík
9 US$ 150 1149 8.2 Reykjavík
43
Hotel Keilir by Keflavik Airport
Hotel Keilir by Keflavik Airport 
Hafnargata 37, Keflavík
8 US$ 96 1146 7.2 Keflavík
44
Metropolitan Hotel
Metropolitan Hotel 
Ranargata 4A, Reykjavík
4 US$ 56 1144 6.5 Reykjavík
45
Hotel Jökull
Hotel Jökull 
Nesjum, Höfn
6 US$ 133 1133 8.3 Höfn
46
Hótel Skógafoss
Hótel Skógafoss 
Skógar, Skogar
4 US$ 159 1108 8.3 Skogar
47
Hotel Húni
Hotel Húni 
Húnavellir, Blönduós
7 US$ 63 1102 8.4 Blönduós
48
Hotel Skaftafell
Hotel Skaftafell 
Freysnesi, Skaftafell
3 US$ 164 1075 8.1 Skaftafell
49
Room With A View Apartment Hotel
Room With A View Apartment Hotel 
Laugavegur 18, Reykjavík
10 US$ 232 1061 8.7 Reykjavík
50
Hótel Geirland
Hótel Geirland 
Geirland, Kirkjubæjarklaustur
4 US$ 135 1037 8.7 Kirkjubæjarklaustur
51
Hótel Keflavík by Keflavík Airport
Hótel Keflavík by Keflavík Airport 
Vatnsnesvegi 12, Keflavík
7 US$ 128 1003 8.4 Keflavík
52
Hotel Gullfoss
Hotel Gullfoss 
Brattholt, Tungufell
2 US$ 146 971 9.1 Tungufell
53
Fosshotel Lind
Fosshotel Lind 
Raudararstigur 18, Reykjavík
3 US$ 119 950 8.1 Reykjavík
54
Reykjavik Residence Apartment Hotel
Reykjavik Residence Apartment Hotel 
Hverfisgata 45, Reykjavík
10 US$ 149 950 9.3 Reykjavík
55
Geo Hótel Grindavík
Geo Hótel Grindavík 
Víkurbraut 58, Grindavík
3 US$ 96 937 8.7 Grindavík
56
Hótel Laugarbakki
Hótel Laugarbakki 
Laugarbakki, Laugarbakki
6 US$ 264 920 8.7 Laugarbakki
57
Fosshótel Vatnajökull
Fosshótel Vatnajökull 
Hornafjördur, Lindarbakki
4 US$ 205 914 8.7 Lindarbakki
58
Stracta Hotel Hella
Stracta Hotel Hella 
Hella, Hella
6 US$ 116 902 8.4 Hella
59
Hotel Kanslarinn
Hotel Kanslarinn 
Dynskálar 10c, Hella
5 US$ 85 898 8.5 Hella
60
Hotel Skogar
Hotel Skogar 
Skógarfoss, Skogar
5 US$ 94 895 8.6 Skogar
61
Hotel Klaustur
Hotel Klaustur 
Klausturvegur 6, Kirkjubæjarklaustur
5 US$ 177 883 8.2 Kirkjubæjarklaustur
62
Grimur Hotel
Grimur Hotel 
Efstaland 26, 2nd floor, Reykjavík
4 US$ 111 874 8.7 Reykjavík
63
Hotel Hvolsvollur
Hotel Hvolsvollur 
Hlíðarvegur 7-11, Hvolsvöllur
4 US$ 102 866 8.3 Hvolsvöllur
64
Icelandair Hotel Akureyri
Icelandair Hotel Akureyri 
Thingvallastraeti 23, Akureyri
9 US$ 95 866 8.7 Akureyri
65
100 Iceland Hotel
100 Iceland Hotel 
Laugavegur 100, Reykjavík
5 US$ 145 850 7.1 Reykjavík
66
Hótel Borgarnes
Hótel Borgarnes 
Egilsgata 12 -16, Borgarnes
6 US$ 87 840 8.3 Borgarnes
67
Hótel Sveinbjarnargerdi
Hótel Sveinbjarnargerdi 
Sveinbjarnagerdi 2, Akureyri
5 US$ 84 828 8.6 Akureyri
68
Nordurey Hotel City Garden
Nordurey Hotel City Garden 
Hrísateigur 14, Reykjavík
5 US$ 135 823 8.6 Reykjavík
69
Hótel Kría
Hótel Kría 
Sléttuvegur 12-14, Vík
2 US$ 159 817 9 Vík
70
Fosshotel Hellnar
Fosshotel Hellnar 
Brekkubær, Hellnar
4 US$ 134 798 8.7 Hellnar
71
Hotel Viking
Hotel Viking 
Fjorukrain - Viking Village, Strandgata 55, Hafnarfjordur, Hafnarfjördur
5 US$ 94 795 7.9 Hafnarfjördur
72
Hotel Kjarnalundur
Hotel Kjarnalundur 
Kjarnalundur, Akureyri
7 US$ 66 789 8.6 Akureyri
73
Arnarstapi Hotel
Arnarstapi Hotel 
Arnarstapi, Snæfellsbær
6 US$ 150 770 8.8 Snæfellsbær
74
Hotel Reykjavík Centrum
Hotel Reykjavík Centrum 
Adalstræti 16, Reykjavík
5 US$ 142 769 8.7 Reykjavík
75
Hotel Akureyri
Hotel Akureyri 
Hafnarstræti 67, Akureyri
3 US$ 115 769 8.5 Akureyri
76
Fossatún Country Hotel
Fossatún Country Hotel 
Fossatún, Fossatún
4 US$ 92 762 9.2 Fossatún
77
ION Adventure Hotel
ION Adventure Hotel 
Nesjavellir, Nesjavellir
4 US$ 374 759 8.1 Nesjavellir
78
Icelandair Hotel Herad
Icelandair Hotel Herad 
Miðvangur 5-7, Egilsstadir
3 US$ 99 757 8.8 Egilsstadir
79
Fosshotel Husavik
Fosshotel Husavik 
Husavik, Húsavík
5 US$ 118 740 9 Húsavík
80
Hotel Smyrlabjörg
Hotel Smyrlabjörg 
Smyrlabjörg, Skálafell
3 US$ 140 730 8.5 Skálafell
81
T10 Hotel Iceland
T10 Hotel Iceland 
Trönuhraun 10, Hafnarfjördur
4 US$ 87 723 8.3 Hafnarfjördur
82
Hótel Fransiskus Stykkishólmi
Hótel Fransiskus Stykkishólmi 
Austurgata 7, Stykkishólmur
4 US$ 79 711 8.9 Stykkishólmur
83
Reykjavik Lights Hotel by Keahotels
Reykjavik Lights Hotel by Keahotels 
Sudurlandsbraut 12, Reykjavík
5 US$ 144 703 8.5 Reykjavík
84
Sandhotel by Keahotels
Sandhotel by Keahotels 
Laugavegur 34, Reykjavík
7 US$ 217 663 9.2 Reykjavík
85
Hotel Höfn
Hotel Höfn 
Vikurbraut 20, Höfn
4 US$ 115 653 8.3 Höfn
86
CenterHotel Skjaldbreid
CenterHotel Skjaldbreid 
Laugavegur 16, Reykjavík
6 US$ 106 649 8.1 Reykjavík
87
Nordurey Hotel Reykjavik Road
Nordurey Hotel Reykjavik Road 
Reykjavikurvegur 72, Hafnarfjördur
5 US$ 103 643 8 Hafnarfjördur
88
Alda Hotel Reykjavík
Alda Hotel Reykjavík 
Laugavegur 66, Reykjavík
10 US$ 148 625 8.9 Reykjavík
89
Hotel Edda Skogar
Hotel Edda Skogar 
Skógum, Skogar
4 US$  623 6.6 Skogar
90
Hótel Valaskjálf
Hótel Valaskjálf 
Skógarlönd 6, Egilsstadir
4 US$ 120 617 8.1 Egilsstadir
91
Hotel Blanda
Hotel Blanda 
Aðalgata 6, Blönduós
6 US$ 82 597 8 Blönduós
92
Hotel Nordurland by Keahotels
Hotel Nordurland by Keahotels 
Geislagata 7, Akureyri
5 US$ 89 592 8.6 Akureyri
93
Sel - Hótel Mývatn
Sel - Hótel Mývatn 
Skútustaðir , Myvatn
4 US$ 104 583 8.9 Myvatn
94
River Hotel
River Hotel 
Þykkvabæjarvegur, Hella, South, Hella
3 US$ 111 575 9.3 Hella
95
Hotel Kea by Keahotels
Hotel Kea by Keahotels 
Hafnarstraeti 87-89, Akureyri
6 US$ 106 575 8.6 Akureyri
96
Welcome Hotel Hellissandur
Welcome Hotel Hellissandur 
Klettsbúð 9, Hellissandur
4 US$  570 7.5 Hellissandur
97
CenterHotel Thingholt
CenterHotel Thingholt 
Thingholtsstraeti 3-5, Reykjavík
5 US$ 253 569 8.8 Reykjavík
98
North Star Hotel Olafsvik
North Star Hotel Olafsvik 
Olafsbraut 20, Ólafsvík
3 US$ 87 551 7 Ólafsvík
99
Hotel Cabin
Hotel Cabin 
Borgartún 32, Reykjavík
6 US$ 92 547 7.1 Reykjavík
100
Volcano Hotel
Volcano Hotel 
Ketilsstadaskóli, Ketilsstaðaskóli
5 US$ 153 543 9.1 Ketilsstaðaskóli

Iceland Travel Guide

Travelling to Iceland and no idea what to visit? Our travel guide will help you find the best attractions in Iceland you should not miss during your visit

  • Eat & Drink
  • Hotels
  • Shops
  • Nightlife
  • Events
  • Fitness